Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2013

beautifulyoung
18:14
0709 a583
17:54
9658 af4e
Reposted frompruderia pruderia vialabellavita labellavita
beautifulyoung
17:54
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to,
by poświęcić im więcej uwagi.
— Jakiś mądry człowiek
beautifulyoung
17:54
"o czym byś śnił, gdybyś miał pewność, że to się spełni?"
beautifulyoung
17:53
To uczucie,gdy kochasz kogoś tak mocno, że może on zrobić z tobą wszystko..
— Scarlett
beautifulyoung
17:52
Ludzie odchodzą, pamiętaj. Nawet nie myśl, że wrócą. Nigdy nie wrócą. Oni tylko mówią "Niedługo będę", ale to kłamstwo. Stajesz się samotny a oni zapominają Cię. Oni zawsze odchodzą.
beautifulyoung
17:51
beautifulyoung
17:50
7284 1b47
wyraża więcej niż tysiąc słów.
beautifulyoung
17:49
Będę chlać, aż wszystko jebnie i niech już jebnie.
Reposted fromkarolski karolski viaMartak Martak
beautifulyoung
17:48
4201 0647
Chyba nie tylko ja....
Reposted fromgochiii gochiii viaMartak Martak
beautifulyoung
17:48

June 15 2013

beautifulyoung
18:14
Za bardzo się obawiasz. Musisz o tym zapomnieć. Jeżeli tylko zapomnisz, na pewno wydobrzejesz.
— Haruki Murakami, "Norwegian Wood"
Reposted frommarysia marysia viaMartak Martak
18:13
beautifulyoung
18:11
Ogólnie wkurwia mnie fakt, że ludzie, którzy są dla mnie ważni, z czasem traktują mnie jak powietrze. A później ni stąd, ni zowąd pytają się czemu jestem w złym nastroju, bądź nie mam ochoty z nimi gadać.
Reposted frommefir mefir viaIlivedreams Ilivedreams
beautifulyoung
18:11
9111 8913
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams
beautifulyoung
18:10
8444 a2f6
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams
beautifulyoung
18:10
8216 776f
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart

June 14 2013

beautifulyoung
12:06
7773 682c
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viaiceshadow iceshadow
beautifulyoung
12:06
3085 9ba9
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viaiceshadow iceshadow
beautifulyoung
12:06
8275 a622
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaseaoflove seaoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl